Trädfällning Uppsala

Professionell trädfällning i Uppsala och dess närområde | 018-751 23 78

Trädfällning

SPECIALIST PÅ TRÄDFÄLLNING 

Om du bor i Uppsala med omnejd kan vi hjälpa dig med att fälla träd på din privata tomt, kolonilott eller annan fastighet som du äger. Vi har kort handläggningstid så att du snabbt får hjälp när du behöver det.

Ibland kan det till exempel hända att ett träd skadas av kraftig vind eller ett åsknedslag. Då är det viktigt att det avlägsnas snarast möjligt för att det inte ska utgöra en fara för omgivningen. Hör av dig till oss! Vi hjälper dig snarast – oavsett om det handlar om ett akut ärende eller ett rutinjobb där ett träd behöver tas ner för att det står i vägen.

Viktigt att arbeta säkert

Vi avråder dig som inte är van vid trädfällning att göra jobbet själv. Tyvärr händer det många olyckor varje år när personer som inte har rätt utbildning, redskap eller den erfarenhet som krävs för att fälla träd på ett säkert sätt. Varje situation är unik och kräver att man korrekt läser av vad som kan förväntas hända när man kapar en trädstam.

Med vår erfarenhet vet vi hur ett träd kommer att falla och kan anpassa snitten för att se till att avverkningen blir så säker som möjligt och att skador på omkringliggande mark minimeras.

Trädfällning

Så arbetar vi

När du beställer trädfällning i Uppsala börjar vi med att ge dig en offert. Vi kommer kostnadsfritt ut och tittar på plats för att kunna ge dig korrekta prisuppgifter på en gång. Våra offerter är alltid tydligt specificerade för att du ska se vad du betalar för och priset som anges är givetvis efter RUT-avdrag. Du har nämligen rätt till avdrag även för trädgårdstjänster såsom trädfällning och avlägsnande av trädgårdsavfall.

När du har tackat ja till offerten bokar vi en tid. Vi kommer ut till dig med den utrustning som behövs och tillräckligt med personal för att göra jobbet snabbt och effektivt. Det är upp till dig om du vill att vi ska avlägsna resterna efteråt eller om du själv vill göra det jobbet. Somliga kunder har nytta av veden och vissa vill även göra flis av grenarna för att använda i sin egen trädgård, medan andra helst vill få bort allt direkt. Vi är öppna för båda lösningarna.

Välkommen att kontakta oss idag för att få en offert.

Specialist på trädfällning.