Trädfällning Uppsala

Professionell trädfällning i Uppsala och dess närområde

Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Vi är specialister på det mesta som har med trädfällning och beskärning att göra. Varmt välkommen att kontakta oss om du har ett träd eller större buskage som du behöver hjälp med att avlägsna.

Manuell trädfällning

Den vanligaste metoden för att fälla träd är manuell trädfällning. Där det finns gott om plats kan man fälla ett helt träd i ett stycke, men där det är trångt eller finns byggnader eller annan infrastruktur såsom elledningar eller vägar som kan ta skada utför våra arborister trädfällning i sektioner. Här klättrar man upp i trädet för att kapa ner det i ett flertal delar för att minimera risken för skador.

Trädfällning med skylift

Om ett träd är i dåligt skick eller om det står på en plats där det kan vara svårt att på ett säkert sätt fälla trädet manuellt, erbjuder vi trädfällning som utförs med skylift som hjälpmedel. Det gör att vi kan undvika såväl personskador som skador på egendom.

Tilläggsarbeten

För att göra det lättare att få bort materialet efter att vi har fällt ett träd erbjuder vi kapning och kvistning samt att plocka ihop och grovstäda din tomt från rester.

Vid behov kan vi även erbjuda bortforsling av ris, grenar och stockar om du själv inte har nytta av materialet, till exempel i form av ved.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster.

Kapa gren

Specialist på trädfällning.