Trädfällning Uppsala

Professionell trädfällning i Uppsala och dess närområde | 018-751 23 78

Säker och effektiv trädfällning
till ett bra pris

TRÄDFÄLLNING I UPPSALA

Har du ett eller flera träd som står i vägen eller som du av annat skäl skulle vilja avlägsna från din tomt? Välkommen till oss! Vi är specialister på trädfällning i Uppsala och närliggande orter och kan med effektiva och säkra metoder se till att träden avlägsnas på nolltid.

Vår kunniga personal ser till att fälla träden på ett sätt som skyddar både din tomt och omkringliggande byggnader och vi kan även avlägsna allt material efteråt om du önskar det.

Säkerhet är högsta prioritet när vi jobbar, därför kan vi även erbjuda trädfällning i Uppsala med skylift om vi ser att det är den bästa metoden. Det kan exempelvis krävas om det är mycket trångt mellan byggnader eller om trädet står på en plats där det är komplicerat att fälla det i ett stycke med bibehållen säkerhet.

Arbetar även med trädfällning i Enköping, Märsta, Östhammar och Heby

Vi kan hjälpa dig med trädfällning i Enköping och en rad andra orter i närheten av Uppsala, som Märsta, Östhammar och Heby

Ta ner träd som skuggar

Träd som får växa till sig och skymmer sikten eller gör att det blir skuggigt i en stor del av trädgården är det vanligaste skälet till att vi får komma ut och fälla träd. Visst är det fint att ha just träd i en trädgård, men det är viktigt att se till att de inte är för stora för att andra saker också ska växa bra där.

Vissa trädslag är dessutom allelopatiska, vilket innebär att de skickar ut ämnen via sina rötter som hindrar andra växter från att etablera sig eller gör att de mår dåligt på platsen. Får exempelvis en ek växa sig riktigt stor kan det bli svårt för andra plantor att trivas i dess närhet.

Stora träd kan inte bara göra att det blir väldigt skuggigt i trädgården utan rötterna kan även orsaka problem när de söker sig in mot din husgrund och kan i värsta fall ge upphov till sprickor eller sättningar.

Risken för att ett högvuxet träd faller och orsakar skador på ditt eller grannens hus eller garage är också ett starkt skäl för att ta ner ett träd. Visst kan det kännas tråkigt att ta ner ett stort och ståtligt träd som kanske stått i årtionden eller i vissa fall århundraden, men säkerheten måste komma först. Känns det tomt efter att trädet har avlägsnats kan du alltid plantera något mindre och kanske välja ett annat träslag som inte växer sig alltför stort.

Trädstammar

Det krävs mer än en motorsåg

För att kunna ta ner träd på ett säkert och effektivt sätt krävs det mer än bara en motorsåg. Framför allt så krävs det kunskap, utbildning och erfarenhet för att veta hur en trädstam beter sig när man gör åverkan på den eller på grenarna. Det är viktigt att veta var man ska sätta ett snitt och hur ett träd kommer att falla när du väl kapar stammen.

Ibland krävs det att man först klättrar upp och avlägsnar grenar för att kunna fälla stammen utan att det uppstår skador på omkringstående träd eller byggnader.

Vi har givetvis alla de verktyg som behövs för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, arbetar alltid med korrekt säkerhetsutrustning och har lång erfarenhet då vi varje år fäller ett stort antal träd i trakterna kring Uppsala, Märsta, Heby, Östhammar och Enköping.

Beställ trädfällning i Uppsala i tid

Om du redan nu ser att ett träd på din tomt kan komma att bli till ett problem om det får växa sig större är det bäst att så snart som möjligt beställa en fällning av det. Visst kan det kännas tråkigt att ta ner ett friskt träd, men om det börjar utgöra en risk för omgivningen på grund av sin storlek är det bättre att det avverkas.

Ju tidigare man tar ner ett träd desto lättare är det. Det kan var mycket svårt att avverka stora träd på ett säkert sätt och det tar mer tid och blir dyrare än att ta ner trädet när det har en mer hanterbar storlek.

Om du känner dig osäker på om det kan behövas är du välkommen att höra av dig till oss kommer vi ut och tittar och ger förslag på åtgärd. Beroende på vilket slags träd det handlar om,  kan det i vissa fall räcka med att man beskär det kraftigt (även kallat hamling) istället för att ta ner hela huvudstammen.

Trädfällning i Uppsala ger rätt till RUT-avdrag

Du vet väl om att du även kan utnyttja RUT-avdraget för trädfällning i Uppsala? Precis på samma sätt som när du beställer städtjänster eller andra hushållsnära tjänster får du rätt att dra av 50 procent av arbetskostnaden för att fälla träd på din tomt.

För att göra det extra enkelt rapporterar vi avdraget direkt till Skatteverket och du ser endast priset efter RUT-avdraget på din faktura. Smidigare än så blir det inte!

Välkommen att kontakta oss idag! Då kommer vi ut och tittar på det eller de träd som du skulle vilja fälla. Efter vårt kostnadsfria besök får du en detaljerad offert där du kan se exakt hur mycket allt kommer att kosta.

Specialist på trädfällning.